SESJE ŚWIADOMOŚCI

Świat w którym funkcjonujemy na poziomie energetycznym zawiera informacje o wszystkim co nas dotyczy, kształtuje, określa i opisuje, o nas samych, naszym życiu, marzeniach, dążeniach, lękach. Łącząc się z polem elektromagnetycznym serca lub wykorzystując fale theta możliwość dotarcia do głębokich poziomów świadomości, na których ulokowane jest źródło danego problemu, zaburzenia lub choroby.

Stan Theta to stan głębokiej medytacji, wewnętrznego spokoju i relaksu, w którym możliwe jest połączenie z intuicją a dzięki temu łatwiejszy dostęp do poziomów nieświadomości. W stanie Theta fale mózgowe zwalniają do częstotliwości 4-7 Hz i stanowią bramę do wejścia w przestrzeń podświadomości w której ukryte są wspomnienia, schematy postępowania oraz niewyrażone emocje i uczucia.

Przestrzeń Serca z kolei to najpotężniejszy generator energii elektromagnetycznej umieszczony w centrum naszego ciała. Ma on ok 60 większą amplitudę od aktywności enektrycznego mózgu, dlatego sygnały wysyłane z przestrzeni serca mogą zmienić fale mózgowe a co za tym idzie mogą również przetransformować nasze postrzeganie, zdolności poznawcze i emocje.

A. Einstein powiedział kiedyś, że rozwiązania wszystkich problemów ukryte są poza obszarem świadomości ja ze swojej strony dodam, że skrywają one ogromne potencjały do których możemy dotrzeć otwierając się na rozpoznanie tego co ukryte poza oczami świaDOMości.

JAK PRZEBIEGA SESJA ŚWIADOMOŚCI?

Wykorzystywane podczas sesji narzędzia i środki są przeze mnie stosowane intuicyjnie i dobierane w zależności od sytuacji i potrzeb danej chwili oraz przypadku z jakim pracuję. 

W trakcie sesji przeprowadzam ludzi z poziomu intelektu (umysłu i myślenia) do poziomu czucia do Serca – miejsca, w którym możliwe jest odnalezienie własnej Prawdy, skontaktowanie się i uwolnienie stłumionych uczuć i emocji, dostrzeżenie i zaspokojenie potrzeb, a także odkrycie dotychczasowych schematów funkcjonowania i postępowania. Osoby, z którymi pracuję same docierają i odkrywają blokady utrudniające ich funkcjonowanie – ja jestem obecna w tym procesie, prowadzę go i tworzę przestrzeń, w której możliwe jest bezpieczne skonfrontowanie się z własnym „Cieniem” i odnalezienie Światła oraz wewnętrznej Mocy. Podczas sesji zostają rozpoznane ograniczające i blokujące obfitość i radość życia programy oraz przekonania ulokowane w polu energetycznym ciała fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego.

Czasami drogę do uwolnienia znajdują skrywane i niewyrażone emocje. Ich uwolnienie może przebiec bezboleśnie. Potrzebne jest tylko zaufanie do siebie, zatrzymanie, zauważenie i poczucie lub popatrzenie na to co potrzebuje zostać „zauważone”. Sprawdzenie co to jest, do kogo należy i czego potrzebuje. Usłyszenie. Uszanowanie. Wdzięczność i Oddanie aby to co”uwolnione” mogło powrócić na swoje miejsce lub rozpuścić się w świetle świadomości.

Uwarunkowań poszukuje na wielu poziomach począwszy od tego co wydarzyło się w życiu od momentu narodzin, poprzez historię przodków, po poprzednie wcielenia oraz uwarunkowania systemowe społeczeństwa aż po doświadczenia i plan Duszy.

Przekonania i schematy funkcjonowania ulokowane na poziomie rdzenia to wszystko czego zostaliśmy nauczeni i zaakceptowaliśmy w życiu z punktu widzenia terażniejszości w której się wychowywaliśmy i socjlizowaliśmy w trakcie trwania całego życia włączając w to także czas porodu i 18 miesięcy przed naszym poczęciem.

Przekonania, schematy funkcjonowania, emocje, marzenia, traumy ulokowane na poziomie genetycznym to najbardziej obciążającą i ingerująca w nasze życie części. Wszystko co zostało zaprogramowane na tym poziomie zawiera zapisy i przekazy ulokowane w strukturze DNA a pochodzące nie tylko od rodziców ale także przodków od 7 pokolenia wstecz i stanowi część tzw. dziedzictwa genetycznego. Cześć z nich jest dla nas wkładem i wspiera nasz rozwój, jednak zdecydowana część stanowi blokady, które wymagają rozpoznania, uwolnienia lub przemienienia. Odkrycie i przetransformowanie tych blokad na poziomie kwantowym zostaje on jednocześnie przetransformowany na poziomie genetycznym w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości również u przodków.

Przekonania, schematy fukcjonowania i blokady zawiera poziom historyczny. To poziom zawierający zapisy doświadczeń poprzednich wcieleń. Kiedy Dusza wciela się w procesie reinkarnacji przenosi ze sobą zapis pamięci i doświadczeń z poprzednich wcieleń. Część z tych zapisów podobnie jak na poziomie genetycznym zawiera cenne skarby w postaci umiejętności i potencjałów, ale także pamięć, wspomnienia i doświadczenia, które zostały zablokowane i wyparte do nieświadomości. Odkrycie ich i rozpoznanie (uświadomienie) umożliwia im wyjście z ukrycia i ulokowanie na poziomie świadomym. W wielu sytuacjach pozwala to zrozumieć dotychczasowe schematy zachowania i na poziomie świadomości je przemienić.

Poziom historyczny to także poziom genetyczny zawierający pamięć przodków powyżej siódmego pokolenia.

Poziom historyczny zawiera połączenia z polem kolektywnym świadomości grupowej miejsc i zbiorowości, w których przebywamy i przebywaliśmy w trakcie całego życia (nierzadko nawet wszystkich inkarnacji duszy) oraz podłączeń do przestrzeni astralnej która jest twórcą matrixa – świata w którym dusza wybrała się doświadczać ziemskiego życia. Poziom ten pochodzi m in. z bajek, filmów oraz identyfikacji z postaciami fikcyjnymi lub ich bohaterami.

I najważniejszy z nich poziom duszy zawiera zapis potężnych pochodzących z głębi naszej istoty zaprogramowanych schematów i informacji, które zostały “wgrane” w celu inkarnowania duszy w ciele na planecie Ziemia.

CO NAJCZĘŚCIEJ DZIEJE SIĘ PODCZAS SESJI ŚWIADOMOŚCI?

W TRAKCIE SESJI ŚWIADOMOŚCI

Sesje prowadzone są indywidualnie lub na odległość przez telefon, Skyp, Messenger lub WhatsApp po wcześniejszym umówieniu się. 

🦋INWESTYCJA w sesję 440 ZŁ

🦋INWESTYCJA w pakiet 3 sesji – 1250 ZŁ w trakcie których uzdrawiane są w kolejności Kobiecość, Męskość, aktywowana Niewinność. Sesje prowadzone są cyklicznie we wcześniej ustalonych terminach

1 sesja UZDRAWIANIE KOBIECOŚCI w trakcie której uzdrawiana jest kobiecość, relacja z matką, linia kobiet na poziomie genetycznym i historycznym
2 sesja UZDRAWIANIE MĘSKOŚCI w trakcie której uzdrawiana jest męskość, relacja z ojcem, linia męska na poziomie genetycznym i historycznyM
3. sesja POWROTU DO NIEWINNOŚCI w trakcie której docieramy do ukrytych w podświadomości potencjałów z czasów dzieciństwa i zapisanych na poziomie historycznym.

SESJA ŚWIADMOŚCI DLA CIEBIE JEŚLI…

To znak, że jesteś gotów/gotowa na zmiany 🙂

O CZYM NALEŻY WIEDZIEĆ
THETA HEALING® UZDRAWIANIE KWANTOWE SAMO W SOBIE JEST SPRAWDZONĄ I SKUTECZNĄ METODĄ ZMIANY NA LEPSZE DOTYCHCZASOWEGO STANU. SESJE MOGĄ RÓWNIEŻ STANOWIĆ DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE LECZENIA KONWENCJONALNEGO I TERAPII. SZCZEGÓLNIE ZALECANE W SYTUACJACH GDY ZABURZENIA LUB SYMPTOMY CHOROBOWE W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU NIE SĄ MOŻLIWE DO ZDIAGNOZOWANIA KONWENCJONALNĄ DROGĄ LECZENIA LUB TERAPII.