SESJE THETA HEALING® – KWANTOWA TRANSFORMACJA

Kwantowa transformacja jest jedną z najskuteczniejszych metod jakie poznałam do tej pory. Świat w którym funkcjonujemy na poziomie energetycznym zawiera informacje o wszystkim co nas dotyczy, kształtuje, określa i opisuje, o nas samych, naszym życiu, marzeniach, dążeniach, lękach. Łącząc się z polem serca lub wykorzystując naturalną moc fal mózgowych w stanie Theta istnieje możliwość dotarcia do głębokich poziomów świadomości, na których ulokowane jest źródło danego problemu, zaburzenia lub choroby.

A.Einstein powiedział kiedyś, że “rozwiązanie problemu nie jest nigdy możliwe na poziomie świadomości na którym on powstał”

🫶

dlatego zapraszam w podróż pełną codziennych i niecodziennych CUDów do nieświadomego w poszukiwaniu jego rozwiązania.

Jak przebiega sesja Theta Healing® i kwantowa transformacja?

Wykorzystywane podczas sesji narzędzia i środki są przeze mnie stosowane intuicyjnie i dobierane w zależności od sytuacji i potrzeb danej chwili oraz przypadku z jakim pracuję. 

W trakcie sesji przeprowadzam ludzi z poziomu intelektu (umysłu i myślenia) do poziomu czucia do Serca – miejsca, w którym możliwe jest odnalezienie własnej Prawdy, skontaktowanie się i uwolnienie stłumionych uczuć i emocji, dostrzeżenie i zaspokojenie potrzeb, a także odkrycie dotychczasowych schematów funkcjonowania i postępowania. 

W trakcie sesji ludzie sami docierają i odkrywają blokady utrudniające ich funkcjonowanie – ja jestem obecna w tym procesie, prowadzę go i tworzę przestrzeń, w której możliwe jest bezpieczne skonfrontowanie się z własnym „Cieniem” i odnalezienie Światła oraz wewnętrznej Mocy. Podczas sesji zostają rozpoznane ograniczające i blokujące obfitość i radość życia programy oraz przekonania ulokowane w polu energetycznym ciała fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego. Czasami drogę do uwolnienia znajdują skrywane i niewyrażone emocje. Ich uwolnienie może przebiec bezboleśnie. Potrzebne jest tylko zaufanie do siebie, zatrzymanie, zauważenie i poczucie lub popatrzenie na to co potrzebuje zostać „zauważone”. Sprawdzenie co to jest, do kogo należy i czego potrzebuje. Usłyszenie. Uszanowanie. Wdzięczność i Oddanie aby to co”uwolnione” mogło powrócić na swoje miejsce lub rozpuścić się w Bezwarunkowej Miłości i Świetle Stwórcy.

Uwarunkowań poszukuje na wielu poziomach począwszy od tego co wydarzyło się w życiu od momentu narodzin, poprzez historię przodków, po poprzednie wcielenia oraz uwarunkowania systemowe społeczeństwa aż po doświadczenia i plan Duszy.

Co najczęściej dzieje się podczas sesji Theta Healing® kwantowej transformacji?

W trakcie sesji m.in.:

Podczas procesu uzdrawiania i transformacji może się zadziać wszystko! Co się zadzieje zależy od otwartości i gotowości osoby z którą prowadzę sesję. Możliwa jest praca z każdym tematem od tych najbardziej banalnych po te najtrudniejsze. 

Jak długo trwa sesja Theta Healing® -kwantowa transformacja?

Sesje prowadzone są indywidualnie lub na odległość przez telefon, Skyp, Messenger lub WhatsApp po wcześniejszym umówieniu się. 

Jeśli…

To znak, że jesteś gotów/gotowa na zmiany i spotkanie ze sobą

CZAS i INWESTYCJA : inwestycja w sesję 350 zł. Powyżej 2h każde kolejne 30 min +50 zł

O CZYM NALEŻY WIEDZIEĆ

THETA HEALING® UZDRAWIANIE KWANTOWE SAMO W SOBIE JEST SPRAWDZONĄ I SKUTECZNĄ METODĄ ZMIANY NA LEPSZE DOTYCHCZASOWEGO STANU. SESJE MOGĄ RÓWNIEŻ STANOWIĆ DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE LECZENIA KONWENCJONALNEGO I TERAPII. SZCZEGÓLNIE ZALECANE W SYTUACJACH GDY ZABURZENIA LUB SYMPTOMY CHOROBOWE W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU NIE SĄ MOŻLIWE DO ZDIAGNOZOWANIA KONWENCJONALNĄ DROGĄ LECZENIA LUB TERAPII.