SATSANG. SPOTKANIE Z PRAWDĄ

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

🫶 1 LIPIEC 2022- Spotkanie z prawdą: O zmianie i jej roli w dzisiejszych czasach.GDAŃSK OLIWA Galeria Myśli i Ciała

🫶 2 WRZESIEŃ 2022- Spotkanie z prawdą: Odkrywanie miłości (nie)znanej. GDAŃSK OLIWA Galeria Myśli i Ciała

🫶 4 LISTOPAD 2022- Spotkanie z prawdą: Na granicy między życiem i śmiercią. GDAŃSK OLIWA Galeria Myśli i Ciała

🫶 20 GRUDNIA 2022 – Przedświąteczne spotkanie z prawdą: Powrót świaDOMości GDAŃSK OLIWA Galeria Myśli i Ciała

Satsang to spotkanie, którego drogą i celem jest przebudzenie i (choć na chwilę) powrót do naturalnego stanu istnienia którym jesteśmy.
Zaproszenie na to spotkanie kieruję do wszystkich, którzy poszukują prawdy i przejawiają chęć odkrycia tego co w nas stałe, ponadczasowe i uniwersalne.

Czasy, w których obecnie żyjemy są czasami globalnych przemian zarówno na poziomie indywidualnym jak i globalnym. Całe nasze dotychczasowe życie z dnia na dzień podlega transformacji wyciągając nas ze strefy komforty. Zapraszam serdecznie cykliczne comiesięczne tematyczne spotkania z prawdą w trakcie których pod hasłami będziemy się przyglądać wszystkim ważnym dziedzinom i aspektom życia.

Satsang
to obcowanie z prawdą połączone z medytacją

INWESTYCJA: 60 zł

MIEJSCA:

CZAS TRWANIA: 2h ale bywa i dłużej 😉

SERDECZNIE ZAPRASZAM